Tuesday, September 05, 2006

Aku Mau Jadi Pengarang Cerita :D


Suatu malam...sebelum bobo...

Bunda: Hana tadi ngapain aja?
Hana: Main sama Kakak Nabila, Kakak Aura, Kakak Ifadila...banyaaak deh!
Bunda: Main apa aja?
Hana: Main...
Bunda: Eh, Hana udah kasih kado belom sama Kakak Aura?
Hana: Udah...tapi Kakak Auranya nangis...
Bunda: Loh, kok nangis? Kenapa?
Hana: Itu...dipukul sama Ayahnya...
Bunda: Ah masa?
Hana: Iya, terus nangis...nangisnya gini...huhuhuhuu...
Bunda: Masa sih?

Suatu pagi...setelah bangun tidur...
Bunda: Ha', kemaren udah kasih kado ke Aura?
Mbak Eha: Udah, Bu...
Hana: *nyengir*
Bunda: Ha', kemaren kata Hana Aura nangis...
Mbak Eha: Nangis?
Bunda: Iya, kata Hana dipukul ama Ayahnya...
Mbak Eha': Ah enggak kok, Bu...ih...Hana ngarang deh...
Hana: *masih nyengir*

Kan, aku berbakat jadi pengarang cerita kan? :D